Warunki wynajmu

Warunki wynajmu Apartamentu
Zapoznanie się Gościa z poniższym regulaminem oraz jego akceptacja jest niezbędna do realizacji usługi wynajmu.
1. Rezerwacja Apartamentu
1.1. W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie Gość otrzymuje informację na temat wolnych terminów.
1.2. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. Przy dokonywaniu rezerwacji stosuje się wpłatę na konto bankowe zaliczki w wysokości do 30 % ogólnej kwoty zamówienia.
1.3. Zaliczka jest zwracana w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
1.4. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
1.5. Minimalny okres wynajmu to jedna doba.
2.Ceny za wynajem i płatności
2.1. Obowiązujące ceny wynajmu Apartamentu i usług dodatkowych podane są na naszej stronie internetowej www.
2.2. Należność za pobyt pobierana jest z góry najpóźniej przed wydaniem kluczy.
2.3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym terminie, Klient nie może żądać zwrotu nadpłaty.
3. Przyjazd i wyjazd Klientów
3.1. Klientów oczekujemy w dniu przyjazdu od godziny 14:00.
3.2. Opuszczenie Apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 12:00.
3.3. Przekazanie kluczy oraz odbiór Apartamentu będzie odbywało po wcześniejszym zgłoszeniu przez Klienta i ustaleniu godziny odbioru telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 607 07 07 37, +48 601 227 075 lub +48 601 224 064
3.4. W uzgodnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.
4. Normy obowiązujące podczas pobytu
4.1. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
4.2. Prosimy o niepalenie papierosów oraz nieużywanie otwartego ognia na terenie Apartamentów.
4.3. Przed wyjściem z pokoju prosimy o zamknięcie okien i drzwi na taras oraz drzwi do Apartamentu i drzwi zewnętrznych do obiektu na klucz. Nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie całej posesji. Opłata za zagubienie kluczy wynosi 100 złotych.
4.4. Przed wyjściem prosimy o wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych.
4.5. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy.
4.6. Parking bezpłatny wokół budynku z możliwością wykupienia miejsca na płatnym parkingu strzeżonym.
4.7. Liczba osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22.00. Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej Gość zostanie obciążony karą w wysokości 1000 zł.
4.8. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela apartamentu dzwoniąc na numer +48 607 07 07 37, +48 601 227 075 lub 48+ 601 224 064
4.9. Klient zobowiązany jest do utrzymywania obiektu w stanie zastanym i odpowiada za szkody wyrządzone w Apartamencie.
4.10. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe (na wyposażeniu apartamentów znajduje się zmywarka automatyczna).